2021-01-02 Komplikation vid förlossning, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient inkom för förlossning med hög beredskap för kejsarsnitt på grund av tidigare förlossningsupplevelse. Förlossningen blir långdragen och slutar med akut kejsarsnitt på grund av brusten livmoder. I efterförloppet får patienten kvarstående besvär med vattenkastningen.

 

Internutredning

Händelseanalys visar att kommunikationen mellan patient och vårdgivare hade brister. Beslut om kejsarsnitt skulle ha fattats tidigare i förloppet enligt uppgjord planering. För att undvika att liknande incidenter upprepas genomför kvinnokliniken nu utbildningsinsatser som rör kommunikation och åtgärder mot blåsöverfyllnad.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare