2021-02-01 Fördröjd diagnos vid mediastinumtumör, Lasarettet i Enköping

2022-04-14

Patient söker vård på lasarettet flertalet gånger och blir diagnostiserad med bland annat bröstsmärta. Vid det tionde besöket får patienten en remiss till Akademiska sjukhuset. Där svimmar patienten och det uppdagas att patienten har tumörer i utrymmet mellan lungorna samt blodproppar i lungorna.

Internutredning

För att undvika liknande händelser i framtiden ska lasarettet bland annat säkerställa att rutiner följs, kompetensutveckla medarbetare, införa extra handledning för medarbetare samt jobba med den delade beslutsfattningen mellan patient och kliniker.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt