2021-04-26 Missad höftfraktur, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Äldre, multisjuk patient som vårdades för covid-19 föll obevittnat och blev liggandes på golvet i sitt rum. Patienten blev initialt ej undersökt av läkare eller röntgad. Under den fortsatta vårdtiden besvärades patienten av smärta i höger höft och ben. När fallet uppmärksammades gjordes försök att operera men skadan gick inte att åtgärda. Det fortsatta vårdförloppet blev komplicerat och patienten avled efter två månaders ytterligare vård.

Internutredning

Alla verksamheter måste arbeta konsekvent för att upprätthålla rutinerna och berörd verksamhet intensifierar nu sina ansträngningar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare