2021-03-24 Missad strokediagnos på akuten, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Kvinna sökte vård akut då hon några dagar tidigare har haft övergående svaghet i ena sidan av kroppen. Vid besöket på akutmottagningen var patienten besvärsfri och fick därför gå hem med uppmaningen att söka vård igen om besvären skulle återkomma. Två veckor senare återkom kvinnan med svaghet i vänster sida och diagnosticerades med en stroke.

Internutredning

Efter händelsen har akutmottagningen uppdaterat sina manualer för tidig bedömning av patienter.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare