2021-11-02 Patient avled efter gynekologisk operation, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Äldre patient genomgick en gynekologisk operation. Två dagar efter ingreppet började patienten må dåligt. Patienten utreddes med EKG och provtagning samt behandlades med syrahämmande läkemedel på grund av ett känt diafragmabråck. Patienten försämrades ytterligare. Det planerades för akut röntgenundersökning, men patienten fick hjärtstopp som inte kunde hävas. Obduktionen visade att patienten hade fått maginnehåll i luftvägarna till följd av diafragmabråcket.

Internutredning

Diafragmabråck är vanligt förekommande hos äldre och ses oftast som en godartad åkomma men kan leda till komplikationer efter operationer. Efter händelsen vidtas åtgärder inom den berörda kliniken. Bland annat införs checklistor och överrapporteringen förbättras mellan olika personalkategorier.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare