2021-11-26 Patient avled efter kontakt med sjukvårdens larmcentral, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Medelålders patient kontaktade 112 på grund av att hen tappat kontrollen över sig själv och inte kunde röra sig. Under samtalet med larmcentralen framkom kraftig andfåddhet och oro. Tillståndet tolkades som en panikångestattack och samtalet avslutades utan att någon ambulans eller annan assistans larmas ut. Cirka ett dygn senare påträffades patienten avliden i sitt hem.

Internutredning

Sjukvårdens larmcentral har ett fortlöpande utbildningsprogram för sin personal. Nu fokuseras utbildningen på de svårigheter det innebär att bedöma patienter med diffusa symtom.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare