2021-02-22 Patienter förväxlades i samband med röntgenundersökning, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patienten med nedsatt njurfunktion transporterades till röntgenavdelningen och genomgick en undersökning med kontrastmedel. När patienten återvände till avdelningen uppdagades att en förväxling skett med rumsgrannen. Patienten behandlades med intravenös vätska för att minska belastningen på njurarna och prover kontrollerades.

Internutredning

ID-kontroll ska alltid utföras på patienter som genomgår olika undersökningar. I det här fallet utfördes inte kontrollen korrekt vare sig på vårdavdelningen eller på röntgenavdelningen. För att undvika att liknande incidenter upprepas gör nu berörda enheter en extra utbildningsinsats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare