2021-01-02 Reoperation efter bråckoperation, Lasarettet i Enköping

2022-04-14

Patient behöver reopereras efter en bråckoperation. Patienten genomgår en planerad bråckoperation. Hen har postoperativt starka smärtor och stannar på vårdavdelningen ett extra dygn. Smärtorna fortsätter efter utskrivning. Patienten kontaktar 112 och åker in akut till Akademiska sjukhuset, där patienten genomgår en akutoperation där delar av tarmen avlägsnas och patienten får två stomier.

Internutredning

För att undvika liknande händelser i framtiden har lasarettet bland annat uppdaterat rutinen runt bråckoperation, tydliggjort riktlinjer och kriterier för när en patient ska hänvisas till akutvård och säkerställt att medarbetare känner till rutinen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.