2021-07-05 Sent upptäckt blödning efter tarmoperation, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient genomgick en tarmoperation på Akademiska sjukhuset. På den postoperativa avdelningen konstaterades lågt blodtryck och lågt blodvärde. Trots åtgärder fortsatte blodtrycket att vara lågt och patienten fick i omgångar behandlingar med transfusioner och vätska. Fjorton timmar efter den initiala operationen fick patienten opereras ånyo akut. Då fann man stora mängder blod i buken. Dessutom lokaliserades en blödning som åtgärdades. Patienten klarade ingreppet väl.  

Internutredning

Efter händelsen har berörda verksamheter förstärkt rutinerna för överrapportering mellan operationslag och postoperativ personal. Det gäller bland annat obligatorisk närvaro av ansvarig kirurg och den narkosläkare som ansvarar för den postoperativa vården.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare