2021-06-03 Tekniskt problem med borr under skallbensoperation, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Det automatiska stoppet på den borr som används vid upptagande av hål i skallbenet fungerade inte vid ett neurokirurgiskt ingrepp. Borren fick stoppas manuellt. Händelsen resulterade i en ytlig skada på hjärna och hjärnhinna, men utan framtida men för patienten,

Internutredning

Händelsen registrerades hos medicinsk teknik och fysik på Akademiska sjukhuset och anmäldes till Läkemedelsverket. Samtliga borrar från tillverkaren har tagits ur drift tills orsaken till felet har utretts. För att säkerställa att incidenter av detta slag inte upprepas kontrolleras nu funktionen i all utrustning innan den används.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Göran Günther

Överläkare