2021-06-09 Vävnadsskada efter felaktig tillförsel av läkemedel, Akademiska sjukhsuet

2022-04-14

Patient genomgick en klaffoperation. Ingreppet var komplicerat och patienten behövde intensivvård med tillförsel av blodtryckshöjande läkemedel. Läkemedlet tillfördes intravenöst via ett blodkärl på armen men hamnade utanför blodkärlet. Läkemedlet är mycket vävnadsretande och patienten ådrog sig vävnadsskador som krävde hudtransplantation.

Internutredning

För att undvika att liknande händelser upprepas har berörd avdelning förstärkt sina rutiner och utökat spädningen om läkemedlet inte kan ges via central venös infart.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare