Brännskada efter användande av värmekudde, Akademiska sjukhuset

2022-07-25

En patient som genomgått bukkirurgi får brännskador efter att ha använt en värmekudde i smärtlindrande syfte. Händelsen leder till att bruket av värmekuddar upphör på berörd klinik.

Internutredning

Den interna utredningen visar att värmekudden har ordinerats till en patient med nedsatt känsel till följd av ryggbedövning och använts utan rekommenderat skyddshölje. Patienten utvecklar brännblåsor. Produkten testas av avdelningen för Medicinsk teknik utan att några fel kan konstateras. Då kudden når en temperatur på 55 grader vid normal användning föreligger en risk för utveckling av brännskador hos patienter med nedsatt känsel. Då liknande händelse har förekommit tidigare beslutas att helt upphöra med värmekuddbehandling.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare