Bristande råd vid akutsamtal till larmcentralen, Akademiska sjukhuset

2022-07-20

Anmälan rör sig om ett samtal som inkommer till 112. En patient ringer in med smärta i vänster arm sedan några timmar tillbaka, men ingen bröstsmärta. Patienten uppger även anfåddhet på morgonen. Sjuksköterska ger rådet att patienten ska ta en promenad, och se om smärtan släpper, om inte uppmanas patienten höra av sig igen. Patienten inkommer senare till akuten med rytmrubbning och erhåller pacemaker, men avlider 7 dagar senare i ett hjärtstopp.

Internutredning

Verksamheten ser nu över rutinerna kring samtal till larmcentralen, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg