Felaktig bedömning av sjuksköterska på larmcentralen, Akademiska sjukhuset

2022-08-24

Anmälan rör sig om ett samtal som inkommer via 112 till sjukvårdens larmcentral. Patient har fått hastigt insättande huvudvärk med smärta som strålar ner mot axlarna. Han får rådet av sjuksköterskan på larmcentralen att ta smärtstillande läkemedel och ringa åter om läget försämras. Två timmar senare kontaktar mannen åter 112, då han inte haft effekt av smärtstillande läkemedel, samt att han blivit illamående och kräkts. Han får då rådet att söka sjukvård akut. På sjukhuset genomförs en röntgen av hjärnan, och där ses en blödning. Patienten överförs till Neurokirurgen på Akademiska sjukhuset, och opereras akut.

Internutredning

Verksamheten ser nu över rutinerna kring samtal till larmcentralen, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg