Felaktig tillförsel av näringsdropp, Akademiska sjukhuset

2022-12-02

Anmälan rör en patient med stroke med omfattande hjärnskador. Patienten vårdas på grund av en ny stroke och behandlas med näringsdropp. Nattetid noteras att droppet gått utanför blodkärlet och skadat omgivande vävnad i armen. Patienten genomgår akut kirurgi.

Internutredning

Internutredningen visar att pumpen som driver droppet inte larmat i tid och att patienten var svårvärderad till följd av sina sjukdomar. Riktlinjerna för hur näringsdropp tillförs så säkert som möjligt ses över.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare