För hög dos läkemedel till barn, Akademiska sjukhuset

2022-06-28

Ett barn som ordinerats ett kramphämmande läkemedel får en tio gånger för hög dos. Det uppmärksammas när ansvarig sköterska har svårt att få i barnet läkemedlet på grund av stor volym. Barnet övervakas och tar inte någon skada av överdoseringen.

Internutredning

Barnsjukhusets utredning visar att den höga dosen ordinerats trots att journalsystemet varnat. Det framkommer att journalsystemet ofta varnar utan att det har någon relevans och kontakt tas med leverantören av journalsystemet för att se över varningsfunktionen. På läkar- och sjuksköterskemöte informeras om händelsen och varningsfunktionen i journalsystemet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare