För hög dos smärtlindrande läkemedel till barn, Akademiska sjukhuset

2022-01-10

Händelsen rör ett barn i behov av smärtlindring. Det smärtlindrande läkemedlet ordinerades av läkare i mikrogram. Sjuksköterskan som gav läkemedlet läste ordinationen som milliliter vilket är den rutinmässiga sorten som läkemedlet ordineras i. Detta ledde till att barnet fick en kraftig överdos av läkemedlet och behövde övervakas på intensivvårdsavdelning. Barnet fick dock inte något men av händelsen.

Internutredning

Efter händelsen har journalmallarna för det aktuella läkemedlet uppdaterats. Det kan nu endast ordineras i volymenheten milliliter (ml).

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare