Fördröjd behandling vid stroke, Akademiska sjukhuset

2022-02-25

Patient vårdades på intensivvårdsavdelning på grund av covid-19 och visade tecken på muskelsvaghet, EKG-förändringar och andra påverkade prover. Patienten utreds då för misstänkt hjärtinfarkt. Parallellt med detta noterades svaghet i höger hand/arm. Utredningen fokuserade på misstänkt hjärtpåverkan som inte kunde avskrivas. Med cirka tre timmars fördröjning utfördes en datortomografi av hjärnan som visade tecken på en omfattande stroke. Någon specifik behandling kunde då inte ges eftersom det förflutit för lång tid från symtomstart.

Internutredning

Efter händelsen kommer intensivvårdsavdelningen att uppdatera sina kommunikationsrutiner och aktualisera handläggningen av patienter med stroke.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare