Fördröjd behandling vid akut sjukdom, Akademiska sjukhuset

2022-02-09

Patient söker vård akut på grund av huvudvärk, synfältsbortfall samt kräkningar. Kommunikationsmiss leder till att det dröjer närmare två timmar innan patientens allvarliga tillstånd uppmärksammas. Patienten diagnostiseras med allvarlig infektion, som kräver snabb kirurgisk behandling. Patienten återhämtade sig väl efter händelsen.

Internutredning

Det konstateras att covidpandemins krav på separat hantering av misstänkt smittade patienter har utmanat de tidiga bedömningarna. Efter händelsen har verksamheten förbättrat den tidiga bedömningen av patienter som anländer till akutmottagningen. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare