Fördröjd röntgenundersökning med MRT hjärna hos ett barn, Akademiska sjukhuset

2022-10-31

Anmälan rör sig om en fördröjd röntgenundersökning med magnetkamera hos ett barn. Det gäller en remiss, som kommer in till röntgenavdelningen där remitterande läkare önskar undersökningen i narkos hos ett barn. Remissen prioriteras att utföras inom två månader. Barnet befinner sig utomlands under sommarmånaderna och undersökningen flyttas fram i tiden. Undersökningen utförs långt senare då remisshanteringen inte är optimal, samt kösituation till magnetkamera i narkos föreligger.

Internutredning

Verksamheterna – barnsjukhuset, narkos och röntgenavdelningen har gjort ett omfattande arbete för att se över remisshanteringen samt att minska köer till dessa undersökningar i narkos.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare