Försenad diagnos vid återfall av bröstcancer, Akademiska sjukhuset

2022-11-29

Anmälan rör en patient med bröstcancer, som genomgått operation, strålning och cellgiftbehandling för flera år sedan. Patienten upplever smärtor i vänster arm samt känt liten knuta. Senare i förloppet utförs ultraljud av knutan, som tolkas som godartad förändring. Patienten behandlas och utreds hos flera vårdgivare över en lång tid, innan ordentlig biopsi utförs på knutan. Denna visar återfall av bröstcancern. Då remitteras patienten till onkologen och erhåller behandling. Återfallet av bröstcancern fördröjs. Detta på grund av bristande samordning mellan slutenvård och primärvård.

Internutredning

Verksamheterna ser nu över rutinerna kring handläggning av cancerpatienter, för att öka samordningen mellan slutenvård och primärvård.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare