Försenade diagnoser av retinerade tänder, Folktandvården

2022-07-01

Flera försenade diagnoser av retinerade tänder har rapporterats in under våren 2022. Några patienter har fått förlängda vårdförlopp och i två fall har patienter förlorat en respektive två permanenta tänder.

Internutredning

Internutredningen visar att retinerade tänder och palpation av hörntänder är mycket komplicerat och att lägesröntgen ofta krävs. Därtill saknar även några patienter fullständiga anlagsröntgen före nio års ålder.

För att öka kunskap hos behandlarna i hur de upptäcker och behandlar retinerade tänder, har Folktandvården redan förra året genomfört utbildningar som riktat sig till all personal i ämnet tandreglering. Ytterligare utbildningsinsatser planeras under hösten 2022. Avvikelserna visar brister som ligger fyra till fem år bakåt i tiden medan resultatet av insatta utbildningar syns först fyra till fem år framåt i tiden.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar 

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Kontakt

Anna-Cari Lindh

Cheftandläkare