Förväxling av läkemedel, Akademiska sjukhuset

2022-04-07

Anmälan rör en patient som vårdades för covid-19 på Akademiska sjukhuset. Patienten hade sviktande andning och behövde hjälp av respirator. I samband med att respiratorn kopplades på förväxlades ett muskelavslappnande läkemedel med ett hjärt- och cirkulationsstimulerande. Misstaget uppdagades inom någon minut och motverkande läkemedel kunde ges. Patienten led inte någon skada.

Internutredning

Efter händelsen har berörd verksamhet gjort ytterligare förtydliganden och samordning av sina rutiner.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare