Förväxling av patient vid röntgenundersökning med magnetkamera, Akademiska sjukhuset

2022-12-28

Anmälan rör sig om en förväxling av patient som ska genomgå röntgenundersökning med magnetkamera. Det rör en patient som ska genomgå magnetkamera av ländryggen. På röntgenavdelningen genomförs id-kontroll genom att jämföra uppgifterna på remissen med en anteckning som transportören har med sig. Denna patient genomgår undersökningen med kontrast. Någon timme snare skickas ny remiss där det står att fel patient undersökts. Den felaktigt undersökta patienten har nedsatt njurfunktion och man beslutar att på grund av det givna kontrastmedlet är skadligt för njurarna, ska patienten genomgå dialys. Detta genomförs komplikationsfritt.

Internutredning

Röntgenavdelningen skärper rutinerna angående id-kontroll vid röntgenundersökningar, detta för opimal säkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbetet anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare