Förväxling av sprutor under operation, Akademiska sjukhuset

2022-01-10

Barn skulle genomgå en mindre operation, under operationen förväxlades två sprutor på grund av ofullständig märkning. Detta ledde till att barnet fick bedövningsmedel i stället för koksaltlösning intravenöst. Detta medförde att barnet behövde övervakas, men barnet drabbades inte av någon skada.

Internutredning

Efter händelsen har instruktionen för hur man dukar inför operationer och märker sprutor förtydligats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare