Hjärtstopp på grund av andningshinder, Akademiska sjukhuset

2022-01-02

Patient med allvarlig neurologisk sjukdom som ofta leder till sväljningssvårigheter sent i förloppet lades in för sjukhusvård, på grund av allmän försämring med balanssvårigheter och kognitiv påverkan. Vid inskrivning rapporterades inte några sväljningssvårigheter och patienten ordinerades normalkost. Patienten återfanns senare medvetslös på sitt rum och hjärt- lungräddning påbörjades. Det konstaterades då att patienten hade matrester i luftstrupen och patienten avled efter en tids vård på intensivvårdsavdelning.

Internutredning

Internutredning visar att tydliga rutiner för att förhindra andningshinder måste finnas på de avdelningar som ansvarar för dessa patienter.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare