Komplicerad förlossning som avslutades med akut kejsarsnitt, Akademiska sjukhuset

2022-05-02

Patient inkom till förlossningen med tecken på havandeskapsförgiftning. Vid igångsatt förlossning tillstötte komplikationer och processen blev långdragen. Det tog lång tid mellan beslut om akut kejsarsnitt tills barnet förlöstes. När barnet föddes hade det svår syrebrist, och behövde tas om hand akut av barnläkare.

Internutredning

Den interna utredningen visar att det tog lång till från beslut om kejsarsnitt tills barnet förlöstes samt att man under en tid inte hade registrering av fosterljud. Efter händelsen ser kvinnokliniken över rutinerna kring övervakning av moder och barn i samband med komplicerade förlossningar som leder till akut kejsarsnitt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare