Komplicerat förlopp vid leverbiopsi, Akademiska sjukhuset

2022-06-10

Anmälan rör en patient som behandlas för inflammatorisk tarmsjukdom. På grund av höga levervärden utförs leverbiopsi, denna utförs på annat sjukhus. Efter denna utvecklar patienten en leverblödning som slutligen opereras med livräddande kirurgi på Akademiska sjukhuset. Utredning visar att patienten hade en ovanlig blödningssjukdom, som orsak till den stora blödningen.

Internutredning

Flera verksamheter ser över sina rutiner kring utredning och handhavandet inför och efter leverbiopsi, så att komplikationer kan minimeras. Detta för optimal patientsäkerhet. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare