Kvarglömd bukduk efter operation, Akademiska sjukhuset

2022-10-23

Anmälan rör en kvinna som genomgick en bukoperation på annat sjukhus. I samband med operationen fick patienten stora blödningar och patienten skickades till Akademiska sjukhuset för ytterligare operation bland annat för att utrymma blödningen. Patienter har efter operationen haft besvär med smärtor, illamående och obehag och tre år efter denna görs röntgen och man upptäcker en kvarvarande bukduk, som avlägsnas vid operation.

Internutredning

Verksamheten ser nu över rutinerna på operation kring räkning av bukdukar, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare