Legionellasmitta på vårdavdelning, Akademiska sjukhuset

2022-02-15

Inneliggande patient vårdades på grund av KOL och hjärtsvikt. Efter utskrivning återkom patient inom ett dygn till akutmottagningen på grund av förvärrade andningsbesvär och bröstsmärta. Patienten diagnostiserades då med legionellainfektion och kunde efter tio dagars vård skrivas ut till korttidsboende. Sjukhusets utredning visade förekomst av legionella i avdelningens färskvatten och det bedöms sannolikt att patienten smittats under den tidigare vårdperioden.

Internutredning

Vidare utredning visade att förebyggande rutiner inte hade följts på den aktuella avdelningen. Efter händelsen har vårdavdelningen infört förstärkta rutiner gällande regelbunden spolning av tappställen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare