Massiv embolisering, Akademiska sjukhuset

2022-12-20

Anmälan rör ett samtal som inkommer via 112 till sjukvårdens larmcentral. Anhörig har ringt då patienter är illamående och har kräkts. Det rör sig om en multisjuk patient som behandlas med ett flertal läkemedel. Ambulans skickas till hemmet, och patienten bedöms kunna kvarstanna i hemmet för fortsatt vård. Detta upprepas, och först den tredje ambulansen tar med patienten till sjukhuset. Man gör där röntgen som visar misstänkta embolier (proppar) samt tarmishemi, vilket gör att patienten måste opereras akut. En del av tarmen opereras bort, och patienten vårdas på intensiven, men avlider till slut i sviterna efter operation.

Internutredning

Ambulansen ser över rutinerna kring bedömning av patienter i hemmet samt beslutsstöd, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare