Missad binjurebarkscancer, Akademiska sjukhuset

2022-05-03

Man inkom akut på grund av trauma mot höger sida av kroppen. För att utesluta skada på lungorna utfördes en datortomografi av lungorna och delar av magen. Fyra år senare genomgick mannen en datortomografi av magen och man upptäckte en stor tumörförändring på binjuren. Vid eftergranskning av röntgenbilderna från första röntgentillfället sågs denna förändring redan då. Cancern i binjuren kommenterades inte i svaret vid första undersökningen, och har missats av granskande röntgenläkare.

Internutredning

Röntgenavdelningen se er nu över rutinerna kring granskningsförfarandet för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare