Missad tumör i lever, Akademiska sjukhuset

2022-06-15

Anmälan rör en patient som söker akut på grund av ett fall där patienten landat på ryggen. Röntgen utförs och den påvisade en kotfraktur. Man ser också en misstänkt förändring i levern, som är otydligt beskriven och den blir inte utredd. Patienten kommer långt senare in till sjukvården och då upptäcks en tumör i levern. Denna tumör sågs redan vid röntgenundersökningen som utfördes i samband med fallet.

Internutredning

Verksamheten ser över sina rutiner kring viktiga radiologiska fynd som görs under jourtid, där fler verksamheter är inblandade. Detta för optimal patientsäkerhet.  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare