Oavsiktlig överdosering av smärtstillande läkemedel, Akademiska sjukhuset

2022-05-10

Anmälan rör en patient som läggs in på vårdavdelning för att erhålla bättre smärtlindring. Under vårdtiden tas beslut om att initiera smärtlindring med en speciell form av pump, så kallad PCA pump. Pumpen programmeras fel och patienten fick hela dygnets dos på en timme. Detta upptäcks och patienten får behandling med antidot och övervakas enligt rutiner.

Internutredning

Verksamheten ser nu över rutinerna kring handhavandet av smärtpumpar, för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare