Oväntat dödsfall, Akademiska sjukhuset

2022-12-11

Anmälan rör ett tidigare friskt barn. Barnet inkommer till Barnsjukhuset med allmänpåverkan. Oklar diagnos. Efter vätskebehandling blir barnet piggare och flyttas till vårdavdelning. Där försämras barnet snabbt och avlider trots avancerad hjärt- och lungräddning. Utredning visar att barnet drabbats av en allvarlig hjärtmuskelinflammation.

Internutredning

Internutredningen visar att patientens tillstånd var allvarligare än vad som kartlades på akutmottagningen. Allvarlig hjärtmuskelinflammation är ett ovanligt tillstånd hos små barn. Akademiska barnsjukhuset ser nu över sina larmrutiner och utökar utbildningsinsatserna avseende hjärtmuskelinflammation.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare