Överdosering av Fragmin till ett barn, Akademiska sjukhuset

2022-11-16

Anmälan rör ett barn som överflyttades från ett annat sjukhus till Akademiska sjukhuset. Barnet vårdades på hemortssjukhuset för en misstänkt blodförgiftning. Barnet behandlades även med ett blodförtunnande läkemedel, Fragmin på grund av stentbehandling i båda njurartärerna. Barnet fick tre doser Fragmin i för hög dos. Barnet övervakades förlängd tid på barnintensiven, och var välmående. Inga blödningskomplikationer inträffade.

Internutredning

Verksamheten ser nu över rutinerna av läkemedelsordinationer vid förflyttning av patienter mellan sjukhus, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare