Överdosering av läkemedel till ett barn, Akademiska sjukhuset

2022-10-24

Anmälan rör ett barn som sövdes i samband med operation. I samband med operationen gav man barnet smärtlindring med Klonidin. Barnet erhöll en 10 gånger för hög dos. Detta upptäcktes kort tid efter feladministrationen. Barnet övervakades förlängd tid på barnuppvakningsavdelningen, och var välmående.

Internutredning

Verksamheten ser nu över rutinerna på operation kring ordination av läkemedel till barn, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare