Patientförväxling, Akademiska sjukhuset

2022-08-17

Patientförväxling leder till att fel patient får en central infartskanyl.

Internutredning

Den interna utredningen visar att ansvarig läkare hänvisats till fel patient på aktuell avdelning och lagt in en central infartskanyl (CVK) utan att kontrollera patientens id. Fel patient har därmed försetts med en CVK. För att öka följsamheten till beslutade rutiner beslutas att alla inläggningar av centrala infarter framgent ska utföras på klinikens operationsavdelning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

018-611 00 00

Johan Lugnegård

Chefsläkare