Snabb försämring i RS-infektion hos barn, Akademiska sjukhuset

2022-04-20

Spädbarn inkom till barnakuten med snuva och hosta. RS-infektion konstaterades och barnet lades in på en vårdavdelning. Tillståndet försämrades och barnet behövde intensivvård. Trots upprepade påstötningar blev patienten kvar på vårdavdelningen där tillståndet försämrades ytterligare. Barnet blev slappt och fick krampanfall. I detta läge skedde en överflyttning till intensivvårdsavdelning.  

Internutredning

Överflyttningen av barnet till barnintensiven tog lång tid, trots att kriterierna för detta uppfylldes. Det finns rutiner på sjukhuset för handläggning av låga nivåer av natrium i blodet men dokumenten är inte entydiga vilket försvårar följsamheten. Barnsjukhuset ser nu över rutinerna kring överflyttning av barn till intensivvården och synkroniserar dokument gällande låga natriumvärden hos barn.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare