Svårigheter med luftväg under operation, Akademiska sjukhuset

2022-11-07

Patient genomgår upprepade kirurgiska ingrepp. I samband med narkos uppstår problem med att etablera fri luftväg vilket leder till dålig syrsättning och bestående skador hos patienten.

Internutredning

Internutredningen visar att stora insatser gjordes för att etablera en säker luftväg men att insatserna fördröjdes på grund av oklarheter i larmsituationen. Berörd personal kommer nu att träna scenarier med hotad luftväg.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare