Synnedsättning på grund av försenad kallelse, Akademiska sjukhuset

2022-07-12

Anmälan rör ett barn som kommer för uppföljning efter en kataraktoperation på ena ögat, remitterad från ett annat sjukhus. Kontroll gjordes på Akademiska sjukhuset och glasögon förskrevs. Uppföljande kontroll skulle ske igen efter ytterligare 3 månader, men barnet kallades först efter 18 månader. Barnet har fått en påtaglig synnedsättning på ena ögat på grund av försenad kontroll.

Internutredning

Verksamheten ser nu över rutinerna kring kallelsesystemet, så att patienterna får läkarbesök inom föreskriven tid, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare