Trycksår, Akademiska sjukhuset

2022-12-28

Anmälan rör en svårt sjuk sängliggande patient som flyttades över från ett annat sjukhus till Akademiska sjukhuset. Patienten vårdas på flera avdelningar på sjukhuset. När patienten sedan kommer åter till sjukhus på hemorten upptäcks ett trycksår sacralt. Såret blir djupt och infekterat och orsakar smärta. Detta orsakar patienten onödigt lidande.

Internutredning

Verksamheterna ser nu över rutinerna av trycksårs förebyggande åtgärder, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbetet anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare