Akut kejsarsnitt - Akademiska sjukhuset

2024-02-22

Anmälan rör en omföderska med en normal graviditet. Patienten inkom med värkar i sen graviditet, och kvarstannade på förlossningen. Där fick patienten en blödning, som tolkades som en ”teckningsblödning”, vilket kan vara en normal blödning i samband med förlossningen. Några timmar senare togs ett skalpprov - för att undersöka barnets syresättning. Detta togs på grund av fosterljudspåverkan, och detta var normalt. Förlossningen fick ett långdraget förlopp med periodvis avvikande hjärtslag hos fostret. Patienten fick ytterligare blödningar och låg puls. Man bedömde att det behöver utföras ett urakut kejsarsnitt, och i samband med denna såg man en placentaavlossning. Barnet mår bra idag, men kommer att kontrolleras på barnmottagning upp till 5 års ålder.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visade att man initialt gjorde en felaktig riskbedömning. Man gjorde heller ingen omtolkning av orsak till de upprepade blödningarna. Verksamheten ser över rutinerna, detta för att öka patientsäkerheten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.  

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare