Akut kejsarsnitt med syrebrist hos barnet - Akademiska sjukhuset

2024-02-22

Anmälan rör en omföderska som inkom till förlossningen på Akademiska sjukhuset på grund av värkar. Fosterregistrering (CTG) var normal initialt, och patienten fick stanna kvar. Man ordinerade värkstimulerande dropp för att få igång förlossningen. Efter en tid beslutade man att utföra kejsarsnitt då förlossningen var mycket långdragen och inte förlöpte som förväntat. Man hade svårigheter att få ut barnet vid kejsarsnittet och barnet blev utan syretillförsel en längre tid. Man fick ut ett livlöst barn. Återupplivning startades, men barnets liv gick inte att rädda.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visade att barnet varit för lång tid utan syretillförsel vid kejsarsnittet. Verksamheten ser över rutinerna, detta för att öka patientsäkerheten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.  

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare