Brännskada i samband med underlivsoperation

2024-06-05

En patient som genomgått en underlivsoperation på grund av en godartad tumör drabbades av en brännskada med åtföljande komplikationer.

Internutredning

Sjukhusets interna utredning visar att patienten drabbades av en brännskada med åtföljande komplikationer. Skadorna har uppkommit av det instrument man använt under operationen. Man hittar inte något fel på vare sig instrument eller handhavande och uppkomsten till skadan är oklar. Det fanns dock viss fördröjning i diagnostik och behandling av komplikationerna.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård
Chefsläkare

018-611 00 00