Extrauterin graviditet - Akademiska sjukhuset

2024-02-08

Anmälan rör en patient som inkom med ambulans till akutmottagningen med ont i magen, yrsel och frekventa avföringar. Patienten hade legat på golvet i hemmet med kraftig yrsel. Efter en timme fick patienten träffa läkare, och vid undersökning fann man en generell buksmärta. Vid provtagning såg man ett lågt blodvärde som förklarades av rikliga menstruationer. Läkare beslutade om bedömning och provtagning efter 4 timmar, då patienten bedömdes vara opåverkad. Vid kontroll efter 4 timmar sågs sjunkande blodvärde, varför läkare misstänkte gastrointestinal blödning och ordinerade Nexium, samt beställde datortomografi av buken. Röntgenundersökningen visade stora mängder blod i magen, samt en förändring vid äggstocken som vid extrauterin graviditet. Man tog då prov och såg att patienten var gravid. Gynekologjour kontaktades, och patienten togs till operation. Patienten opererades och man utrymde 3 liter blod. Patienten skrevs ut till hemmet efter 2 dygns vård på Akademiska sjukhuset.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visade att man alltför sent misstänkte att patienten var gravid. Graviditetstest ska ingå i provtagningen hos kvinnor som söker med buksmärta. Verksamheten ser över rutinerna vid misstanke om blödningschock och buksmärta, detta för att öka patientsäkerheten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

 Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.  

 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare