Felaktig dropphasighet inställd på infusionspump - Akademiska sjukhuset

2024-01-25

Anmälan rör en patient med flera grundsjukdomar. Patienten vårdades på Akademiska sjukhuset, där patienten opererades för en inflammation i bukhinnan, samt amputation av vänster underben. Patienten kvarstannade på sjukhuset för rehabilitering samt behov av näringsdropp. I samband med administration av näringsdropp fick patienten buksmärta och andnöd. Läkare tillkallades. Patienten drabbades av hjärtstillestånd och avled i samband med detta.

Internutredning  

Sjukhusets internutredning visar att hastigheten vid administration av näringsdroppet har varit alltför hög. Verksamheten ser över rutinerna kring infusionspumpar, samt introduktion och utbildning av personal kring detta, för att öka patientsäkerheten. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

 Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.