Fördröjd behandling av hjärtinfarkt - Akademiska sjukhuset

2024-05-06

En äldre man kontaktade sjukvårdens larmcentral på grund av pågående bröstsmärta. Efter bedömning via telefon beslutades att inte skicka ambulans då bröstsmärtan bedömdes vara godartad. Patienten kontaktade återigen larmcentralen efter några dagar och togs då till sjukhus där man konstaterade genomgången hjärtinfarkt. Patienten avled under vårdtiden trots omfattande behandling.

Internutredning

Den interna utredningen visar att patienten borde ha erbjudits ambulanstransport till sjukhuset vid den första kontakten med larmcentralen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare