Fördröjd diagnos av metastaserad cancersjukdom - Akademiska sjukhuset

2024-06-10

Anmälan rör patient med cancerdiagnoser sedan tidigare. Patienten sökte först vårdcentral för ryggsmärtor. Man utförde en magnetröntgen som visade spinal stenos, och patienten opererades för detta. Några dagar efter operationen söker patienten åter sin vårdcentral för ömma knölar i flera kroppslokaler. Vid ultraljudsundersökning såg man att knölarna var metastasmisstänkta förändringar, vilket tydde på att cancern spridit sig. När man granskade de tidigare magnetröntgenbilderna av ländryggen såg man dessa förändringar redan då. Patienten avled tyvärr i sin cancersjukdom.

Internutredning

Internutredning visade på att man missade metastasförändringarna vid den första magnetröntgenundersökningen. Verksamheten inför rutin för granskning av preoperativa undersökningar hos patienter som har känd cancersjukdom under utredning/behandling, detta för att öka patientsäkerheten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare

018-611 00 00