Fördröjd EKG-tolkning - Akademiska sjukhuset

2024-02-02

Anmälan rör en patient med komplicerat vårdförlopp efter en stroke. Till följd av sväljningssvårigheter fick patienten näringsdropp. Patienten drabbades av feber och allmänpåverkan och det framkom att droppet har gått in på för kort tid. Patienten återhämtade sig väl men avled senare oväntat.

Internutredning

Sjukhusets internutredning kan inte fastslå orsaken till att droppet gått in med för hög hastighet då tiden mellan aktuell händelse och utförd utredning var för lång.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

 Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.  

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare